040 232 250 info@vodovodnk.me

O NAMA

Istorija preduzeća

Od 1990. god, kada je i osnovano JP Vodovod i kanalizacija – Nikšić kao posebno Preduzeće, ono radi na
osnovu Odluke o organizovanju ( sl. list RCG-Opštinski propisi , br. 12/90, 12/91,16/97 i 12/99 ) i registrovano je za
obavljanje poslova:
1.Snabdijevanje vodom za piće grada Nikšića i naseljenih mjesta opštine Nikšić,
2. Korišćenje, upravljanje i održavanje objekata vodovoda grada Nikšića.
3. Izgradnja,upravljanje,korišćenje i održavanje objekata kanalizacione mreže.
4. Crpljenje fekalija iz septičkih jama i njihova evakuacija,
5. Proširenje vodovodne i kanalizacione mreže na području grada Nikšića,
6. Izgradnja novih vodovoda u naseljenim područjima i održavanje postojećih objekata koji služe za snabdijevanje
vodom za piće,
7. Pružanje usluga u mehanizaciji u okviru Preduzeca i trecim licima.

Djelatnost Preduzeća je proširena na osnovu ugovora o preuzimanju br. 261/98 zaključen dana 17.02.1998.god.
između JP Komunalno i JP Vodovod i kanalizacija, na izgradnju, upravljanje, korišćenje i održavanje objekata
atmosferske kanalizacije.